zaterdag 26 februari 2011

donderdag 24 februari 2011

Janoekovitsj - daar zakt je broek van af!


Kiev, 3 februari 2011

Rondom het middaguur heeft FEMEN in de buurt van Station Zuid op weinig verhullende wijze geprotesteerd tegen de voor vrouwen vernederende uitspraken van president Viktor Janoekovitsj tijdens het World Economic Forum in Davos.

Om de dubieuze deals te vieren, die hij heeft gesloten met betrekking tot olietransporten via pijpleidingen van de Zwarte Zee tot aan Wit-Rusland, heeft Janoekovitsj zijn gesprekspartners lekker gemaakt met de uitnodiging eens een kijkje te komen nemen in Oekraïne om te genieten van waar het land beroemd om is: naakte vrouwen.
De vrouwonvriendelijke uitlatingen van Janoekovitsj schoten de vrouwen FEMEN in het verkeerde keelgat, sterker nog, bezorgden hun een acute aanval van diarree. Er zat weinig anders op dan de broek te laten zakken en de uitwerpselen op de stoep achter te laten.
.
In plaats van het sekstoerisme aan te prijzen, had Janoekovitsj beter een voorbeeld kunnen nemen aan zijn Poolse ambtsgenoot, die onlangs een wet ondertekende, waarin vastgelegd is, dat minstens 30 procent van de kandidatenlijsten voor politieke partijen uit vrouwen moet bestaan. Het is tekenend voor hoe onze beide landen zich voorbereiden op Euro2012,’ zo verklaarde Anna Gutsol van FEMEN.

In andere landen zouden dergelijke uitspraken van een president reden genoeg zijn om een procedure tot afzetting te starten.
FEMEN reageerde op passende wijze: 'als Janoekovitsj en zijn vriendjes zo graag naakte vrouwen willen zien, dan kunnen ze die krijgen, maar dan wel op onze manier'.
.Foto's Sergei Svitlitsky (Femen LJ/Delfi Daily)
.

woensdag 23 februari 2011

Een jaar Janoekovitsj

.
Viktor Janoekovitsj wordt beëdigd tot president

   Ruim een jaar geleden won Viktor Janoekovitsj in Oekraïne de presidentsverkiezingen – mooi moment om terug te blikken, om te kijken wat zijn bewind het land heeft opgeleverd. Politiek commentator Alexander Motyl maakt voor ons de balans op.

    Het beleid van Victor Janoekovitsj laat zich karakteriseren aan de hand van een klassieke tegenstelling. Enerzijds beweegt het regime zich onder zijn leiding meer en meer in de richting van een autoritair gezag. Aan de andere kant toont het een vorm van zwakte, die zich manifesteert in besluiten die getuigen van verregaande incompetentie.

De overgang van democratie naar autoritair gezag voltrekt zich in drie stappen:
  1. Janoekovitsj trekt alle macht naar zich toe, creëert een regime waarin alle ondergeschikten alleen aan hem verantwoording hoeven af te leggen;
  2. Zijn partij heeft controle over het parlement, de centrale overheid, maar ook over alle provinciale en lokale overheden en de strategische instanties van de economie;
  3. Het regime stelt alles in het werk om de oppositie monddood te maken, door de autonomie van de universiteiten af te pakken, door de persvrijheid te beperken, door oppositieleden te beschuldigen en te vervolgen.
Corruptie en apathie zijn directe gevolgen van een bewind met autoritaire trekken. Ambtenaren gaan risico’s mijden, denken alleen aan het veiligstellen van hun eigen positie. De besluitvorming verloopt traag en bureaucratisch.
Autoritair gezag is ook onverenigbaar met effectiviteit. Moderne samenlevingen zijn te complex om door één man te worden geleid. Autoritair gezag richt zich ook niet op ontwikkeling van het land, maar allereerst op handhaving en uitbreiding van haar macht en dit staat haaks op het faciliteren van ondernemerschap en innovatie.

Autoritair gezag leidt bijna noodzakelijkerwijs tot een stagnerende economie, tot een verminderde cohesie van de samenleving en tot een reductie van de informatievoorziening. Dit gebrek aan informatie treft de machthebbers als een boemerang, vergroot hun incompetentie.
Repressie ondermijnt de legitimiteit van een regime en graaft daarmee onvermijdelijk zijn eigen graf of zoals Talleyrand het ooit zei: je kunt niet op een bajonet zitten zonder je broek te scheuren.


Poetin en Janoekovitsj als bluesbrothers
.

De incompetentie van het bewind van Janoekovitsj manifesteert zich in minstens drie politieke rampen, die – en dat maakt het alleen maar erger - gemakkelijk waren te vermijden.
  1. Het akkoord met Rusland over de aanwezigheid van de Russische vloot in de Zwarte Zee in ruil voor goedkoper gas. Janoekovitsj ziet het verschil niet tussen economische en strategische belangen, laat zich in de luren leggen door het Kremlin;
  2. De opstand van de kleine ondernemers tegen de nieuwe belastingwet. Toen de ondernemers aankondigden te verzamelen op het Plein van de Onafhankelijkheid in Kiev, het symbool van de Oranje Revolutie, voelde Janoekovitsj vreemd genoeg nog steeds geen nattigheid, kwam met het laffe excuus dat hij de belastingwet nog niet goed had bestudeerd. Na twee weken vreedzame demonstraties koos hij eieren voor zijn geld en zei toe de omstreden belastingwet te laten reviseren.
  3. De beschuldiging en vervolging van voormalig minister-president Julia Timosjenko en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Joeri Loetsenko. Voordat de klopjacht afgelopen december begon, was iedereen het erover eens dat deze politici die nu de oppositie vormen, hun beste tijd hadden gehad. Janoekovitsj is het gelukt om ze tot politieke martelaren te maken, waardoor hun populariteit weer is gegroeid.

 Julia Timosjenko met op de achtergrond Janoekovitsj
.

De komende maanden zullen we ongetwijfeld opnieuw kunnen genieten van politieke blunders. Met een verminderde populariteit en een weinig rooskleurig economisch vooruitzicht, zit er voor het regime weinig anders op dan te blijven zitten op de bajonetten.
Maar zoals het ondernemersprotest al aangaf, zit het bewind niet al te stevig in het zadel. Zodra de gepensioneerden, huisvrouwen en mijnwerkers de straat op gaan om de protesterende studenten en ondernemers bij te staan, is er voor Janoekovitsj en zijn trawanten geen houden meer aan.

Naarmate het bewind zwakker wordt, zullen spanningen binnen de elites toenemen en zullen er koppen gaan rollen. Met Euro2012 op komst zal Janoekovitsj waarschijnlijk dezelfde kant opgaan als alle zwakke autoritaire leiders en zichzelf gaan hullen in de vlag van het patriottisme, maar of dit hem kan redden...

Bron: Ukraine's Orange Blues


Janoekovitsj maakt het verschil???
.

Dit jaar viert Oekraïne zijn twintigjarige onafhankelijkheid. Janoekovitsj heeft te weinig charisma om de rol van groot staatsman en leider van het volk naar zich toe te trekken. Als het de oppositie lukt zich te verenigen, kan zijn lot snel bezegeld zijn.

Een schrale troost wellicht – altijd nog liever een zwakke autoritaire leider als Janoekovitsj dan een ‘sterke’ als Loekasjenko of Kadhafi, alleenheersers die koste wat kost aan de macht willen blijven en er niet voor terugdeinzen het leger tegen de eigen bevolking in te zetten.Foto's Googled
.

dinsdag 22 februari 2011

Italië is geen bordeel


Kiev, 21 februari 2011

   Vorige week demonstreerde de vrouwenbeweging FEMEN voor de Italiaanse ambassade in Kiev tegen het schaamteloze machtsmisbruik van premier Silvio Berlusconi - zoals betaalde seks met minderjarigen, waarvoor hij op dit moment terechtstaat. Hoogtijd dat de oude bok gaat boeten voor zijn wandaden.
  
   FEMEN had haar actie aangekondigd, reden voor pers en politie om massaal uit te rukken.
De dames hielden het voor hun doen netjes, lieten alleen de middelvinger en het in lingerie gehulde achterwerk zien. Toch meende de politie voldoende aanleiding te hebben om de vreedzame actie te verstoren door de vrouwen op te pakken en af te voeren naar het bureau.
  

   Het lijkt erop alsof de Veiligheidsdienst zich heeft voorgenomen FEMEN harder te gaan aanpakken. Afgelopen weken werden de vrouwen al geconfronteerd met onverwachts huisbezoek en ondervraging van buren.
   Naar aanleiding van de actie tegen Berlusconi werden Sasha Shevchenko en Eugenia Krayzman zelfs veroordeeld tot een celstraf van twee dagen.
.
 


 

   Gelukkig was de politie nog wel zo vriendelijk om Sasha naar huis te begeleiden om een warm dekbed op te halen, zodat ze in de onverwarmde cel niet zou hoeven te sterven van de kou.
.
   FEMEN heeft al laten weten niet onder de indruk te zijn van het illegale machtsvertoon en is vastbesloten door te gaan met haar strijd tegen onrecht.

Bron: Femen LiveJournal
.

maandag 21 februari 2011

woensdag 16 februari 2011

Naakt en eenzaam - in de voetsporen van Julia


Dnjepropetovsk, 1 februari 2011 (Femen LiveJournal)

   De vrouwenbeweging FEMEN presenteert uw gastvrouw voor een rondleiding langs historische plaatsen in het leven en werk van oppositieleider Julia Timosjenko. Voor de school van de kleine Julia Op de binnenplaats waar Julia een groot deel van haar jeugd doorbracht
.


 Bij het bedrijf van haar eerste baan (DMZ)
.
   Met deze soloactie wil FEMEN wijzen op de doodlopende realiteit van Oekraïense politiek. Vrijdenkende burgers proberen te ontsnappen uit de dodelijke omhelzing van president Janoekovitsj en worden zo in de schijnbaar open armen gedreven van de oppositie.
.


Julia Timosjenko bij een recente manifestatie van de oppositie

  
   Vele leiders, ook die van de oppositie zijn identiek in hun visie en manier van leven - denken en handelen meer uit eigen belang en dat van de familie dan in het belang van het volk waar ze voor zeggen te vechten.

Oekraïne - Waar blijft de echte oppositie??

 
Voor een van de vele woningen die eigendom zijn van de familie Timosjenko
.

dinsdag 15 februari 2011

Bloot op het balkon


Kiev, 1 februari 2011

   Kortgeleden maakte het stadsbestuur van Kiev plannen bekend om het verzamelen van huisraad, het drogen van wasgoed en het schaars gekleed gaan op balkons, die uitzicht geven op het centrum van de stad, strafbaar te stellen.
   De plannen zijn vermoedelijk niet alleen ingegeven uit esthetische overwegingen, maar lijken samen te hangen met de voorbereiding voor Euro 2012. Het centrum van de stad vormt zoals bekend de thuisbasis van president Janoekovitsj – elke dag dat de president naar het parlement gaat, worden de straten afgezet met verkeersopstoppingen als gevolg.   
   Ook bij Euro 2012 zullen de centrale staten doorgang moeten bieden aan een stoet van officiële delegaties. Rommelige balkons passen niet in dit plaatje, kunnen misschien zelfs een schuilplaats vormen voor kwaadwillende sluipschutters.
  
   Het wetsvoorstel is natuurlijk de goden of in dit geval de godinnen verzoeken. De vrouwen van FEMEN lieten niet lang op zich wachten en toonden zich in volle glorie op het balkon om  
de bevolking op te roepen niet toe te geven aan de anti-terroristische paranoia van de president.
Met leuzen als ‘Mijn balkon – mijn kasteel!’ protesteren ze tegen het feit, dat de inwoners van Kiev moeten wijken voor het ceremonieel machtsvertoon van de president.
   FEMEN moedigt inwoners aan haar voorbeeld te volgen, zich vrij te voelen op het eigen balkon en zeker niet toe te geven aan de druk om het balkon te mijden als dit grenst aan gebouwen, waar overheidsinstanties zetelen. Het gaat de overheid niets aan wat mensen in hun eigen huis en op hun eigen balkon doen en hoe ze daar al dan niet gekleed willen gaan.

 
  
       
Foto's  - Inna Sokolovskaya, Jaroslav Debilyi
.

zaterdag 12 februari 2011

Femen in spagaat


Dnjepropetrovsk, 25 januari 2011

   Om haar actie tegen de erbarmelijke toestand van de wegen in de stad kracht bij te zetten, had de afdeling van FEMEN in Dnjepropetrovsk versterking gekregen van enkele doorgewinterde activistes uit Kiev.
   Gezamenlijk gleden de vrouwen in een spagaat om de lokale autoriteiten duidelijk te maken, dat het zo niet langer kan - trottoirs vormen een gevaar voor ouderen en minder validen en de vele gaten in het asfalt bedreigen de verkeersveiligheid. Ondanks herhaalde toezeggingen is er nog steeds niets verbeterd.
.
   Slechte wegen vormen niet alleen een probleem in Dnjepropetrovsk, maar in heel Oekraïne. De gehele infrastructuur dateert in feite nog uit het Sovjet tijdperk. Aan het noodzakelijke onderhoud en de uitbreiding van het wegennet is sindsdien weinig tot niets gedaan, met alle kwalijke gevolgen van dien.
   De verminderde mobiliteit treft allereerst de transportsector en is dus schadelijk voor de economie. Daarnaast verhoogt het de kans op ongelukken en rampen, die groter in omvang worden, naarmate hulpverleners meer tijd nodig hebben om de plek des onheils te bereiken.
   Het is daarom onbegrijpelijk dat verbetering van de infrastructuur nog altijd niet hoog op de politiek agenda is komen te staan.

   Het valt te hopen dat de spagaat van de vrouwen de ogen van de lokale autoriteiten heeft geopend en tot enige activiteit kan verleiden om iets aan de slechte staat van het wegennet te doen. 
.  


Foto's Nadezhda Gaivoronskaya
.