dinsdag 18 maart 2014

Zonsondergang boven Lukyanovka


Kiev, 15 maart 2014
.

   Hoewel de lucht nog fris is, voel je en ruik je dat het voorjaar nadert. Op een avond als deze zou je haast vergeten wat hier de afgelopen maanden allemaal gebeurd is.Foto's Camrador
.


maandag 17 maart 2014

Krim kiest voor Rusland


Simferopol, 16 maart 2014
.

   Het volk heeft gesproken. In een omstreden referendum heeft het schiereiland Krim zondag met een meerderheid van ruim 95 procent gekozen voor aansluiting bij Rusland.
   De verkiezingen verliepen zonder incidenten. Veel Krim-Tataren bleven thuis. Aangezien de meerderheid van de inwoners etnisch Russisch is, stond de uitslag eigenlijk al vast. 

 

   De kersverse regering van Oekraïne beschouwt het referendum als ongrondwettelijk. Ook in een speciale bijeenkomst van de VN Veiligheidsraad weigerden 13 van de 15 leden de legitimiteit ervan te erkennen. China onthield zich van stemming en Rusland sprak uiteraard zijn veto uit.
   VS en EU dreigen met economische sancties als Rusland daadwerkelijk ertoe overgaat de Krim in te lijven, iets wat het militair in feite al lang heeft gedaan.
   Het heeft er alle schijn van dat Poetin in dit strategisch steekspel aan de touwtjes trekt en de rest van de wereld als een keffertje achter de feiten aanloopt. Er worden al parallellen getrokken met de zomer van 1914, de weken waarin Europa een mondiale oorlog in ‘slaapwandelde’. Aan de andere kant, we zijn nu honderd jaar verder - door economische verknoping kunnen landen nauwelijks zonder elkaar en wereldleiders zullen toch wel slim genoeg zijn om zich dit te realiseren.
   Maar wat als de situatie escaleert, als de onrust in Oost-Oekraïne blijft toenemen? In Donetsk waait op overheidsgebouwen al de Russische vlag. Wat gaat er gebeuren als Rusland ook hier besluit de pro-Russische bevolking te hulp te schieten?Donetsk, 16 maart 2014
.
Foto's ITAR-TASS, Reuters
.

zaterdag 15 maart 2014

In welke Poetin gelooft U?Leonid Ragozin
The New Republic

   ‘De Krim is onderdeel van een groter verhaal: Rusland verandert drastisch van koers. Wat ooit een tamelijk softe autocratie was, ontwikkelt zich tot een zeer repressieve en in toenemende mate totalitaire staat met een informatiemuur die net zo effectief is als ten tijde van het IJzeren Gordijn. Binnen enkele maanden zal het een ander land zijn geworden en alleen een heel klein, non-transparant groepje mensen weet wat de plannen zijn.’
  ‘We kenden Poetin als een calculerende politicus die het hoofd redelijk koel houdt, maar alles wat hij heeft gedaan in de Oekraïense crisis weerspreekt dit beeld. Er is een sterk gevoel dat Poetin impulsief heeft gehandeld en niet volgens een uitgestippeld plan; dat de invasie van de Krim een spontane, niet doordachte reactie was op de Oekraïense revolutie.’

   ‘Wat gebeurt en in zijn hoofd? Welke perfecte storm schuilt achter het stalen gezicht? We weten het simpelweg niet – en dat is het meest beangstigende aan dit verhaal.'


John Mersheimer
The International New York Times

   ‘President Obama heeft besloten sancties tegen Rusland af te kondigen en de steun voor de nieuwe regering van Oekraïne op te schroeven. Dat is een grote vergissing, gebaseerd op hetzelfde denken dat de crisis veroorzaakte. Het zal tot meer problemen leiden. Volgens het Witte Huis is het allemaal Poetins schuld en zijn diens motieven illegitiem. Dat klopt niet. Poetins gedrag wordt gestuurd door dezelfde geopolitieke overwegingen die ook andere, zoals de VS, beïnvloeden.
   De wortel van het kwaad is der oostwaartse uitbreiding van de NAVO en de poging van Washington om Oekraïne uit Moskous invloedsfeer los te peuteren en in het Westen te integreren. Poetin ziet dat als een directe bedreiging van Russisch strategisch belang. En wie kan hem dat kwalijk nemen?’
  ‘Obama zou Ruslands veiligheidsbelangen moeten erkennen door te verklaren dat Oekraïne en Georgië geen NAVO-lid kunnen worden. Oekraïne moet een neutrale buffer worden tussen Oost en West. Is dat een verlies voor Amerika? Integendeel: de VS hebben een diepgeworteld belang om dit conflict te beëindigen. Goede relaties met Rusland zijn essentieel omdat de VS dat land nodig hebben in Iran, Syrië en Afghanistan en uiteindelijk ook om te helpen een evenwicht te creëren tegen China – de enige echte potentiële rivaal van Amerika.’(Foto's Googled)
.

zaterdag 8 maart 2014

vrijdag 7 maart 2014

Krim bewoners vliegen Femen naar de keel


Simferopol, 6 maart 2014


   Twee activistes van Femen kregen donderdag de schrik van hun leven. Hun topless protest tegen de oorlog van Poetin wekte de razernij van pro-Russische bewoners. Een van de activistes kon maar net aan de wurgende handen van een oude Sovjet krijger ontsnappen.


   Je moet maar durven, in het hol van de beer de tsaar beledigen. De spanningen op de Krim zijn zo hoog opgelopen, de gemoederen zo verhit dat er maar weinig voor nodig is om de ander naar de keel te vliegen.


    Heel dapper, maar is het ook zinvol van Femen om zo actie te voeren? Het lijkt het vooroordeel dat de omwenteling in Oekraïne deel uitmaakt van een Westers complot om de Russische staat te ondermijnen, alleen maar te bevestigen. Topless nog wel, teken van zedeloosheid - het vrije Westen als een poel van verderf.
    Wie in november vorig jaar had voorspeld dat de protesten in Kiev zouden uitgroeien tot een wereldwijde politieke crisis, tot een herleving van de Koude Oorlog zou voor gek zijn uitgemaakt. Toch heeft het er alle schijn van, staan de oude kemphanen weer als vanouds tegenover elkaar, bedienen zich van een retoriek die niet meer van deze tijd leek te zijn. Mensen die jarenlang vreedzaam naast elkaar hebben geleefd, worden door de aanwakkering van nationalistische gevoelens tegen elkaar opgehitst en uitgespeeld. Wat daaruit voort kan vloeien leert de recente geschiedenis van de Balkan.

    Is er nog een uitweg? Deëscalatie is het toverwoord - je hoort en leest het overal. De Russische invasie van de Krim valt natuurlijk niet goed te praten. Toch is het zaak het hoofd koel te houden, te stoppen met het uiten van dreigementen over en weer, met het prediken van de eigen waarheid om de ander daarmee om de oren te slaan.

New York City, 7 maart 2014


   Een open dialoog tussen Oost en West om begrip te kweken voor elkaars standpunten, rekening te houden met de belangen van de ander, om zo te zoeken naar een aanvaardbaar compromis. Het klinkt wellicht wat soft, zeker in de oren van Femen, maar toch lijkt dit de enige weg om de oorlog van Poetin te stoppen en verdere escalatie te voorkomen. Het valt te hopen dat de leiders van deze wereld verstandig genoeg zijn om deze te bewandelen.(Foto's Googled)
.


dinsdag 4 maart 2014

Agressie


Brussel, 3 maart 2014
-

   Terwijl Europese ministers binnen koortsachtig overleggen over een passend antwoord op de Russische agressie op de Krim, krijgen activistes van Femen buiten te maken met agressie van Belgische flikken.


   Op vele plaatsen in de wereld is op vreedzaam geprotesteerd tegen het machtsvertoon van Poetin. Nergens kwam het tot aanvaringen met de politie, behalve in Brussel. De blote borsten van Femen werken kennelijk als een rode lap op een stier, vormen een vrijbrief om de vrouwen stevig aan te pakken.
   ‘Handen af van Oekraïne!’ Jazeker, maar ook ‘Handen af van Femen!’  Foto's Femen (o.a.)
.

maandag 3 maart 2014

Hands Off Ukraine!


Kiev
.


Vilnius
.


Moskou
.


Warschau
.


Gdansk
.


Helsinki
.


Praag
.


Brussel
.


Londen
.


New York
.


Washington
.


Toronto
.


Montreal
.


Wellington
.


2 maart 2014

(Foto's Googled)
.