woensdag 9 februari 2011

Holodomor 2010   Elke vierde zaterdag van november worden in Oekraïne de slachtoffers van de Holodomor herdacht. De ‘Holodomor’ was een enorme hongersnood die de Sovjet-Unie in 1932-1933 trof, een ramp waarbij 10 miljoen mensen, meest etnische Oekraïeners het leven lieten. Het wordt ook wel aangeduid als de ‘Oekraïense Holocaust’, wat suggereert dat er sprake is geweest van boze opzet, als een poging van de Sovjets om het Oekraïense volk te vernietigen als politieke machtsfactor.
   Na de Oranje Revolutie in 2004 werd de Holodomor door het parlement officieel tot 'genocide' verklaard en groeide zo uit tot symbool van de strijd voor een onafhankelijk Oekraïne.


 

  Foto's Jaroslav Debelo
.

2 opmerkingen:

  1. De pijl van de hongersnood in Oekraïne wordt uit de pijlkoker van het anticommunisme gehaald om aan bepaalde behoeften van de anticommunistische campagne te voldoen en aldus de historische realiteit te veranderen, de communistische ideologie te criminaliseren en de activiteiten van communisten te verbieden.Dit is een onverhulde poging om de historische feiten te verdraaien en willekeurig en onwetenschappelijk te interpreteren. Het fundamentele doel is immers doodeenvoudig de uitvoering van de lasterstrategie tegen het socialisme en communisme.Trotski zei in zijn toespraken : "Wat hou ik ervan om Russen te haten. Jullie weten niet wat honger is. Indien jullie moeders de eigen kinderen opeten, dan is er pas honger". Dit toont aan dat de hongersnood georganiseerd werd. Niet door de Russen ...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. De Holodomor:bijna 3 miljoen in Oekraïne,2 miljoen in Kazachstan en honderdduizenden in de Noord-Kaukasus in de jaren 1932-1933.Het was natuurlijk geen bedoelde moord.Holodomor staat voor ononderbroken graanuitvoer door de Sovjetleiding tijdens de hongerjaren 1932-1933, hoewel daarmee circa anderhalf miljoen mensen een jaar lang hadden kunnen worden gevoed.Hongersnood in Oekraïne is volgens alle objectieve historici te wijten aan niet alleen de grote droogte en de tyfusepidemie die in die tijd met name het gebied van Oekraïne troffen, maar vooral aan de sabotage van de rijke boeren, de koelakken, die in hun verzet tegen de jonge Sovjetmacht en de collectivisatie van de grond een burgeroorlog veroorzaakten, vervolgens de machines kapot maakten, de dieren doodden, de bezittingen van de kolchoz in brand staken en meer algemeen het inzaaien en binnenhalen van de oogst op elke manier saboteerden.Begin november '29 begon Stalin de klassenstrijd de intensiveren, die zich vooral richtte tegen de koelakken. Deze 'klasse' was ongewenst voor Stalin. De partij ontnam de koelakken hun bezittingen, sommigen werden gedeporteerd naar onvruchtbare gebieden of kwamen in een kamp terecht. Ook kwam nu de collectivisatie op gang van de landbouw, boeren werden ondergebracht in collectieve boerderijen, de kolchozen.Vanaf hier gaat het fout.Het idee van de kolchozen was dat alle boeren een klein stukje eigen land kregen voor eigen gebruik, en verder moest er een bepaald quotum gratis voor de staat worden geproduceerd.Wat er boven het quotum geproduceerd werd mochten de boeren op de markt verkopen.Het resultaat was rampzalig. de productie stortte grotendeels ineen; de veestapel halveerde in een jaar tijd en de graanproductie daalde alarmerend. Hierdoor ontstond dus die grote hongersnood, de Holomodor.Van deze klap heeft de Russische landbouw zich nooit meer helemaal hersteld.Kan best zo zijn hoor dat Stalin een vinger in de pap had,maar de primaire reden voor de hongersnoden is volgens mij het falen van de eerder genoemde kolchozen.In Rusland ging het beter omdat daar meer zware industrie bedreven werd, en (veel) minder landbouw.

    BeantwoordenVerwijderen