woensdag 9 februari 2011

Kleine ondernemers de straat op


Kiev, 22 november 2010
 
   De zesde verjaardag van de Oranje Revolutie is in verschillende Oekraïense steden uitgelopen op massale protesten tegen de belastingplannen van de regering Janoekovitsj.
   In Kiev gingen duizenden demonstranten de straat op om zich met spandoeken te verzamelen op het Plein van de Onafhankelijkheid waar ze tot diep in de nacht, sommigen zelfs tot de volgende ochtend bleven bivakkeren om luidkeels te getuigen van hun boosheid.


 
 
   De protesten van afgelopen maandag zijn een vervolg op de acties van vorige week. Ook toen gingen naar schatting vijfduizend markthandelaren en andere kleine ondernemers de straat op om te demonstreren tegen het nieuwe belastingstelsel, waardoor ze zich met de rug tegen de muur gezet voelen.
   De hervormingen worden doorgevoerd onder druk van het Internationaal Monetair Fonds. Onderzoek heeft uitgewezen dat het huidige stelsel het op drie na slechtste ter wereld is. Alleen Wit-Rusland en Venezuela scoren nog lager. Het stelsel is zo ondoorzichtig en zit zo vol mazen, dat het grootschalige ontduiking en corruptie in de hand werkt. Zo verdwijnt veel belastinggeld in de zakken van grijpgrage ambtenaren.
 
   Het is duidelijk dat er iets moet veranderen, maar met de manier waarop dit nu staat te gebeuren belandt de middenklasse van de regen in de drup. Om aan de wensen van het IMF tegemoet te komen, worden kleine bedrijven aangepakt, terwijl de rijke industriëlen worden ontzien. Kleine ondernemers moeten hun bedrijven laten registreren en kunnen niet langer volstaan met het afdragen van een simpel en relatief laag tarief. Ze vrezen daarmee nog afhankelijker te worden van de willekeur van hebzuchtige belastinginspecteurs en zien hun middel van bestaan ernstig in gevaar komen.
   Ondanks de felle protesten van vorige week is de nieuwe belastingwet op 18 november door het parlement aangenomen. Alle ogen zijn nu gericht op president Janoekovitsj, die zijn handtekening nog moet zetten om de wet van kracht te laten worden.

 

   Wat hebben de protesten tot nog toe opgeleverd? Welke voorzichtige conclusies kunnen we er uit trekken? Valt nog te verwachten dat Janoekovitsj naar het volk luistert, zijn veto over het belastingstelsel uitspreekt door de wet niet te ondertekenen?
   De Oekraïense politiek commentator Vitaly Skorikhodiv maakt een voorlopige balans op.
 
  1. De erfenis van het sovjet tijdperk is opgesoupeerd. Afgezien van de oligarchen, de rijke industriëlen, zijn de middenstanders de enige waar nog wat te halen valt.
  2. De autoriteiten hebben niet alleen hun geweten, maar ook hun gevoel voor eigenwaarde verloren. Hoewel ze toch door moeten hebben, dat ook zij zich niet kunnen onttrekken aan de negatieve gevolgen van hun beleid, gaan ze rustig door met het verbranden van hun laatste restjes gezond verstand.
  3. De president staat voor een pijnlijk dilemma. Als hij de nieuwe belastingwet ondertekent dan spreekt hij zich uit tegen zijn eigen volk, doet hij het niet dan neemt hij stelling tegen de oligarchen die hem in het zadel hebben geholpen. Waarschijnlijk zal hij tekenen na een paar kleine wijzigingen om tegenover de bevolking zijn gezicht te redden.
  4. Er is geen politieke oppositie van betekenis. Julia Timoesjenko loopt aan de leiband van de regering, kan op elk moment opgesloten worden. Haar protest klinkt hol, heeft geen voedingsbodem.
  5. Oekraïne staat voor de zware bevalling van een revolutie, maar daarvoor dient eerst een nieuwe politiek leider op te staan, die in staat is om de onvrede te bundelen en te mobiliseren.
  6. Er is een economische noodzaak om in opstand te komen en mensen beginnen te beseffen dat je alleen samen iets kunt bereiken. De regering is hard bezig om de polarisatie te verdiepen. Een gemeenschappelijke tragedie kan de oppositie naar elkaar toe drijven, zodat het verzet zich gaat verenigen.
  7. De politie begint te begrijpen dat het onmogelijk is om op te treden tegen het eigen volk. Agenten realiseren zich dat ze zich tegenover een menigte terughoudend moeten opstellen om chaos te vermijden en slachtoffers te voorkomen. De Veiligheidsdienst houdt zich afzijdig en beperkt zich tot het registreren van demonstranten.
 
   Samenvattend kunnen we stellen, dat de protestacties positief zijn. Zelfs al wordt de belastingwet aangenomen, is het goed om de zwakke punten in het overheidsbeleid te signaleren, om te zien wie je tegenstanders en wie je medestanders zijn, om de actuele situatie scherp te krijgen, om het bewustzijn van de mensen, het geloof in zichzelf en in elkaar groter te zien worden.
   Dit zijn de bloemen – eens zullen de bessen komen!
 
   Vitaly Skorokhodov voor Snikiforov LiveJournal, 21 november 2010 
(Foto's Googled)
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten