zondag 6 februari 2011

Femen 2010 - Er is geen verschil - waar blijft de topvrouw?Open brief van de vrouwenbeweging FEMEN aan de leiders van Oekraïense en in de Oekraïne opererende, internationale bedrijven
 
 
15 september 2010
 
 
   Uit een onderzoek van de internationale headhunters website hh.ua over ongelijkheid tussen man en vrouw in het Oekraïense bedrijfsleven is het volgende naar voren gekomen:
    -  vrouwen krijgen gemiddeld lager loon dan mannen,
    -  vrouwen hebben minder kans op een carrière: maar 20% van de managementfuncties wordt vervuld door vrouwen.
   De vrouwenbeweging FEMEN vindt deze ongelijkheid een grove onrechtvaardigheid, die niet meer past in een moderne samenleving.
   Al eeuwen leven Oekraïense vrouwen onder het juk van mannen. Daardoor hebben ze het vermogen verloren voor hun rechten op te komen. Het wordt hoogtijd om daar verandering in aan te brengen. Genoeg! Vrouwen zijn het zat om in de schaduw van mannen te leven!
 
   We roepen alle Oekraïense leiders en zakenmensen op om hun visie op vrouwen te herzien, om te stoppen ze als seksueel object te beschouwen, om het management te optimaliseren zonder te discrimineren op basis van sekse. Een vrouw heeft het recht om naast de man te staan.
   We zien het als onze taak om te wijzen op dit maatschappelijke probleem, om de aandacht te vestigen op de ondergeschikte rol die vrouwen spelen in de politiek en in het bedrijfsleven.
Zakenman, manager, beschouw de vrouw als een gelijke partner! Luister naar haar mening!
   Mannelijk chauvinisme heeft een negatieve invloed op het bedrijfsresultaat. Het succes van vrouwen in het sociale leven laat zien dat er een enorme creativiteit en arbeidspotentieel verscholen ligt in de Oekraïense vrouw. Wanneer bedrijven dit inzien en ernaar handelen, zullen ze daar de vruchten van plukken en een leidende marktpositie kunnen verwerven.
 
   We zijn bezig met de vorming van een vakbond voor zakenvrouwen, die de rechten van vrouwen in het bedrijfsleven kan behartigen. Ervaring leert ons dat alleen radicale, gezamenlijke actie het recht kan laten zegevieren. Onze kracht ligt in de vrouwelijke solidariteit!
 
Anna Gutsol, leider van de vrouwenbeweging FEMEN 
 
 
   Ligt de Oekraïne ver van ons bed? Het is maar hoe je het bekijkt. In de Nederlandse politiek lijken vrouwen redelijk vertegenwoordigd - als je tenminste op de bezetting van de Tweede Kamer mag afgaan. Maar in het bedrijfsleven is de situatie hier helaas niet beter dan in de Oekraïne. Hierover berichtte de Volkskrant gisteren het volgende:
 
   Begin deze week signaleerde de Volkskrant op basis van eigen onderzoek onder dertig toonaangevende bedrijven dat de opmars van de topvrouw stagneert (…) Dit onderzoek richt zich niet alleen op de bestuurders en commissarissen, maar ook op de kweekvijver. Oftewel, de vrouwelijke managers in de laag vlak onder de top.
   Als het huidige tempo aanhoudt, zal in 2016 15,7 procent van de commissariaten vervuld worden door een vrouw, en 5,4 procent van de bestuursfuncties, aldus de Female Board Index. Dit betekent dat de streefcijfers uit het PvdA-wetsvoorstel, dat vorig jaar werd aangenomen, bij lange na niet gehaald gaan worden. In het voorstel, dat nu nog bij de Eerste Kamer ligt, worden bedrijven verplicht om 30 procent vrouwen in de top te hebben (…)
   Onderzoekster Mijntje Lückerath heeft geen verklaring voor de stagnatie. “Iedereen roemt het belang van de diversiteit, maar uiteindelijk gaan vrijwel alle nieuwe 90 benoemingen dit jaar weer naar een man. Nederland liep al achter met het aantal vrouwen in de top, het verschil wordt internationaal alleen maar groter.”
 
   Wat kan de reden zijn voor deze stagnatie? Blijft de top van het Nederlandse zakenleven een mannenbolwerk dat zich ontoegankelijk opstelt tegenover vrouwen of hebben vrouwen om een of andere reden zelf geen trek in een topfunctie bij een groot bedrijf?
   Het lijkt me dat het onderzoek zich eerder moet richten op het vinden van antwoorden op deze cruciale vragen dan op nadere analyse van op zich waardevolle statistische gegevens. Alleen op basis van inzicht kun je beleid maken, dat ervoor zorgt dat meer vrouwen doorstoten naar de top van het bedrijfsleven, zodat streefcijfers ook daadwerkelijk gehaald gaan worden.    
.

1 opmerking:

  1. Mannen zijn bang voor de kracht van vrouwen en kunnen niet dealen met hun veelzijdigheid in talenten. Mannen denken dat succes een maatstaf is voor hun manlijkheid; wat ik als intriest ervaar;en het is een machtspositie. Ondergeschikt aan een vrouw? Hmmm.
    Het wordt tijd voor een vrouwelijke premier

    BeantwoordenVerwijderen