vrijdag 10 juni 2011

Toneelstuk voor twee beulen en een konijn


   Kiev, 9 juni 2011

   Voor de poort van het gerechtshof in Kiev is gisterenmiddag door de vrouwenbeweging FEMEN een merkwaardige klucht opgevoerd. De rollen waren toebedeeld aan twee schaars geklede beulen en een konijn.
   Het konijn probeert aan haar twee beulen te ontsnappen – symbolen voor de dwalende macht van de regering en de dubbele moraal van de oppositie - maar het arme konijn kan niet voorkomen dat de bijl van Vrouwe Justitia haar treft.

  
   Het toneelstukje kan gezien worden als een vingerwijzing naar het debat in het Europees Parlement over de ophanden zijnde strafzaken tegen ex-premier en huidig oppositieleider Julia Timosjenko en voormalig minister van Binnenlandse Zaken Joeri Lutsenko, die beiden wegens machtsmisbruik en verduistering van overheidsgeld vervolgd dreigen te worden.
   De oppositie op haar beurt beschuldigt de regering van welbewuste pogingen om de oppositie monddood te maken.
   Zo regent het beschuldigingen over en weer – typische staaltjes van de pot verwijt de ketel.

   FEMEN wil met deze actie haar minachting uiten ten aanzien van het slechte politieke toneelspel dat regering en oppositie samen opvoeren – een schimmig steekspel, dat de aandacht van de echte problemen afleidt en waar de gewone burger de dupe van wordt.
   Het valt alleen maar te hopen dat beide monsters elkaar zo in de haren vliegen, dat ze elkaar vermorzelen en zo de weg vrijmaken voor een nieuwe politieke elite.

   Toen de voorstelling al afgelopen was, verscheen de politie ten tonele. Ze konden het schouwspel dat ze aantroffen niet waarderen, hadden er natuurlijk de pest in dat ze in feite te laat waren en de voorstelling gemist hadden.
   

 Opvallend genoeg werden de beide beulen uit wraak opgepakt en afgevoerd naar het bureau, maar wist het konijn zich met steun van het publiek aan de sterke arm van de politie te ontworstelen.
   Laten we hopen dat het in het echte leven net zo zal gaan. Dan kent de politieke klucht die de laatste jaren wordt opgevoerd, toch nog een goed einde. 
     


   Bronnen: Femen LiveJournal, Delfi Daily, Kyiv Post


Geen opmerkingen:

Een reactie posten