woensdag 11 april 2012

Vrouwen luiden noodklok voor recht op abortus


Kiev, 10 april 2012


    Dinsdagochtend beklommen vijf vrouwen de toren van het Sint Sofia Klooster om de noodklok te luiden. Ze wilden de inwoners van de stad waarschuwen tegen de boosaardige samenzwering van kerk en staat die tot doel heeft de heilige gave van de vrouw tot voortplanting volledig te controleren.

 Het nieuwe wetsvoorstel dat nu bij de regering op tafel ligt, ontneemt vrouwen het recht op abortus. Als deze wet wordt aangenomen, betekent dit dat de klok eeuwen terug wordt gezet en we weer terug zijn in de Middeleeuwen, in de tijd dat er nog geen scheiding van kerk en staat was – dit alles onder het schijnheilige mom van bescherming van de ongeboren vrucht en zorg voor de toekomst van de natie.

    Sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie is de invloed van de Orthodoxe Kerk op politiek en samenleving als maar toegenomen.
   ‘STOP’ luidde de kreet op het meters lange spandoek dat vanuit de klokkentoren ontrold werd - tot hier en niet verder! Vrouwen van nu wensen niet langer naar de orthodoxe pijpen van priesters te dansen en zullen er alles aan doen baas in eigen buik te blijven.   De politie kon de actie van FEMEN maar matig waarderen en greep zoals gewoonlijk hardhandig in. De ogenschijnlijk innige omhelzing van oom agent en activiste was in ieder geval niet geboren uit genegenheid, maar eerder uit de onhebbelijke gewoonte van dienders om vrouwen te confronteren met de domme kracht van het mannelijk gezag.
   Het zal de activistes worst wezen – arrestaties kunnen hen niet tegenhouden, de strijd tegen onrecht gaat door…


Foto’s Maxim Sergienko, Jaroslav Debelyi o.a.
.

  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten